ANVR

Captain Cruise is aangesloten bij de ANVR onder nummer 5537.

Hieronder staan de richtlijnen en de gedragscode waaraan ANVR leden dienen te voldoen.

Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen

Nederlanders zijn reislustig; al vele eeuwen zwermen we uit over de aardbol, voor ons plezier en voor het doen van zaken. Logisch dat vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw de behoefte bij reisondernemingen groeide zich te willen verenigen om gezamenlijk de belangen te behartigen. De ANVR werd opgericht als brancheorganisatie. 

Doelstelling ANVR

‘Het bundelen van krachten van de aangesloten leden ten einde de gemeenschappelijke sociaal-economische belangen te behartigen, zodat de ANVR als organisatie nationaal en internationaal een toonaangevende plaats inneemt als vertegenwoordiger van de reisbranche’.

Kernactiviteiten van de ANVR

De leden van de ANVR staan centraal bij het vaststellen van het beleid voor de brancheorganisatie. Het ANVR-bestuur wordt door de leden samengesteld uit vertegenwoordigers van reisagenten, luchtvaartagenten en touroperators, en wordt ondersteund door het secretariaat. Veel leden zijn actief in overlegplatformen, commissies en projectgroepen, die ook het bestuur advies geven.
Diverse en vaak uiteenlopende onderwerpen die spelen in de branche en waar de ANVR zich mee bezig houdt, zijn ondergebracht in de kerntaken; Duurzaam toerisme, Consumentvriendelijke Reisvoorwaarden, Voorlichting & Consumentenzaken, Luchtvaart, Arbeidszaken & Onderwijs, en Standaardisering.

Eisen volgens de ANVR gedragscode

Van alle ANVR leden wordt geëist dat zij volledig werken volgens de ANVR gedragscode:

Weten met wie je zaken doet

Vermelding van naam, adres, email, telefoonnummer en KvK. Deze gegevens bij alle uitingen van het bedrijf vermelden.
Opgeven van noodnummers, ook aan ANVR
KvK uittreksel voegen bij aanvraagformulier.

Eerlijke voorwaarden
Hanteren van actuele voorwaarden.

Reisaanbiedingen volgens de regels
Handelen conform de eisen van Reclame Code Commissie en ACM.

Uw gezondheid onze zorg
Handelen conform ANVR-Noodplan
Kopie aansluiting bij Calamiteitenfonds of Nederlandse Calamiteitenverzekering
Opvolgen richtlijn voorkomen Legionella.

Veilig vervoer per bus
Zelf klanten vervoeren vanuit Nederland per touringcar: houder van SKTB óf ISO 9001 certificering met vermelding van ANVR-veiligheidsdocument
Indien u klanten vervoert vanuit Nederland per touringcar: alleen door bedrijven die SKTB-houder zijn of over genoemde ISO-9000 certificering beschikken.
Voor busreizen buiten Nederland: handelen conform eis.

Onafhankelijke Geschillenbeslechting
ANVR-leden zijn automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen
ANVR-leden beschikken over een interne klachtenprocedure. Uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend.

Duurzaam 
Handelen conform de ANVR-richtlijn.

Deskundige medewerkers
Medewerkers dienen beroeps bekwaam te zijn en te blijven. Bij twijfel kan de ANVR hierop toetsen.

Niet met luchtvaartmaatschappijen op een zwarte lijst
Handelen conform deze eisen.

Helder privacy- en cookiebeleid
Handelen conform deze eisen. Duidelijke verklaring hierover in alle uitingen.
Verwerken bestanden met persoonsgegevens melden bij het CBP (per 1/1/2016 verplicht).

Veilig betalen
SSL-versleuteling als klanten op de website kunnen boeken en/of betalen.

Garantie voor de klant bij financieel onvermogen
Als reisorganisator of als ‘losse accommodaties verkoper’ of hiervoor bemiddelt: kopie deelnemerschap SGR, GGTO of een hiermee vergelijkbare garantie.

Wij zijn goed verzekerd
Een aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de minimum verzekeringseisen van de ANVR.
Reisagenten kunnen deelnemen aan de ANVR Collectieve Verzekering voor Reisagenten. Meer informatie bij minimumverzekeringseisen van de ANVR.

Aanvullende eisen

Wij (onderneming, aandeelhouders, bestuurders) staan te goeder naam en faam bekend.
Voor eenmanszaken: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van eigenaar.
Voor rechtspersonen/VOF: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rechtspersonen.
Formulieren op www.anvr.nl, toelichting op https://www.justis.nl/producten/vog/.

Geen bezwaren van leden. 

Geen schulden bij huidige leden vanwege faillissement in afgelopen 3 jaar.
Er zijn geen bezwaren van de leden ingediend binnen een week na publicatie van de aanvraag.

Jaaromzet van minimaal € 250.000 of een realistische prognose hiervoor. Uitzicht op gezonde bedrijfsvoering.
Jaarcijfers of startbalans (bedrijven jonger dan 2 jaar) overeenkomstig deze eis.
Ondernemingsplan bij startende bedrijven.

Deelname aan door ledenvergadering verplicht gestelde enquêtes.
Handelen conform deze eis.

Overname failliete reisagent: NAW-gegevens van geboekte reizigers beschikbaar stellen aan betrokken touroperators (art. 4 lid 3 HHR)
Handelen conform deze eis.

Machtiging geven aan ANVR voor omzetopgave door SGR / GGTO
Ondertekenen van deze machtiging bij aanmelding lidmaatschap.

Duidelijk maken namens wie wordt gehandeld als verkoop buiten kantoor plaatsvindt.
Handelen conform deze eisen.

Voldoen aan overige eisen in statuten en HHR, zoals doorgeven wijzigingen, betalen contributie, etc. 
Handelen conform deze eisen.Regelmatig het laatste cruisenieuws in uw mailbox

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig boeiende cruise informatie.


Meld je aan