Disclaimer

Op het gebruik van deze website (cenocruises.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Captain Cruise streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Captain Cruise niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Captain Cruise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Captain Cruise en de gebruiker van de website ontstaan.

Typefouten
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden met de actualiteit. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft, onvolledig en/of onjuist is. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.
Alle prijzen op cenocruises.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Reisinformatie, zoals vluchttijden, is altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg ook de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden.

Email
Captain Cruise garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per -email met Captain Cruise te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Captain Cruise heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Captain Cruise aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Captain Cruise zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook vereenvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Captain Cruise daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en/of privacystatement.Regelmatig het laatste cruisenieuws in uw mailbox

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig boeiende cruise informatie.


Meld je aan